Reklam 1 Kod Alanı

Evinizi Sevgi Okulu Yapınız

Evinizi Sevgi Okulu Yapınız

İnsanın ulaşabileceği en yüce nokta; içtenlik ve cömertlik ile başka insanları, canlı, cansız tüm varlıkları hiçbir karşılık beklemeden sevmektir. Gönüllülük duygusu ve sevgi her insanın ruhunda sınırsız şekilde mevcuttur. Bu sınırsız değeri yaşamınıza katmak ve sevgi yolunda yürüyebilmek için sevginin ve gönüllülüğün öğrenilmesi ve yaşamımızda aktif olarak bulunması gerekir. Gönüllülük ve sevgi ailede öğrenilir. Gönüllülüğü ve sevgiyi ailede öğrenmeyenin başka yerlerde öğrenmesi mümkün olamayacak kadar zordur.

Yaşamın anlamına ulaşmak ve mutlu olmak isteyen herkes için gönüllülük, inanılmaz lezzetler sunan yüce bir insanlık yoludur. Özetle; gönüllülük bir insanın bilgi, birikim ve deneyimlerini, gönlündeki sevinci, ruhundaki şefkati ve aydınlığı başka insanlara ve tüm varlıklara verebilmek için arzu ve istek içinde olması ve bunları eyleme dönüştürmesidir. Gönüllülük, gönülleri hoş tutmak, yalnızlıkları paylaşmak, muhtaçlara dost olmak, güçsüzlerin koluna girmek, yanağını okşamak, solgun yüzleri güldürmek, acıları hafifletmek, yoksulları sevindirmektir. Gönüllülük; hayatını güzelleştirmek isteyen insanın yalnız yürümemesi, başkalarını düşünmesi ve onların huzuru, iyiliği yolunda sevgi ve şefkat içinde çalışmasıdır. Sevgi ve şefkat bizi insan yapan iki önemli özelliktir.

admin 202
Cevap bırakın