Reklam 1 Kod Alanı

Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı

Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı

Ankara Antlasması İngiltere Vatandaslığı

İngiltere Ankara Antlaşması ile ilgili İngiltere Vatandaşlığı, 1963 yılında Ankara’da imzalanmıştır. Antlaşma Fransa, Almanya, Benelüks ve Türkiye arasında imzalanmış ve direkt olarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan Ankara Antlaşması, tarafların vatandaşları için imzalanmıştır. Bu antlaşma sayesinde şekillenen ECAA da, Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere’de yaşama ve bu ülkede iş kurabilme hakkı tanınmıştır. Gerekli şartların ve kriterlerin tamamlanmasının ardından Ankara Antlaşması vizesi adlı vize alınabilmekte ve İngiltere’de yerleşik olarak yaşanmaya başlanmaktadır.

Ankara Antlaşması Hakkında Detaylar

Ankara Antlaşması adı ile bilinen vize tipi sadece Türk vatandaşları değil, Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarını da kapsamaktadır. Uzun bir süredir Ankara Antlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına daha geniş haklar tanınmıştır. Bu sayede Türk vatandaşlar iş kurma niyeti ile İngiltere’ye gidip, ülke sınırları içerisinde temelli yaşamaya başlayabilmektedirler.

ingiltere Vizesine Kimler Başvurabilir?

Vizeye başvurabilmek için ilk olarak 18 yaş sınırı aranmaktadır. İngiltere’de sıfırdan iş kurmak isteyen veyahut da kendi işini bahsi geçen ülkede yapmak isteyen kişiler Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı için başvurabilmektedirler. İşin yapılabilmesi ve kurumun oluşturulabilmesi için eğer yeterli sermaye var ise, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu vizeye başvurabilirler. Fakat sermaye yeterli değilse yapılan başvurular reddedilmekte ve sermaye tamamlanana kadar vize başvuruları ertelenmektedir. Gerekli kriterlerin tamamının yerine getirilmesinin ardından İngiltere vatandaşlığı alınarak, ülke sınırları içerisinde hizmet vermeye başlanabilmektedir.

Ankara Antlaşması vasıtası ile İngiltere vizesi başvuru işlemlerinde bulunan kişilerin sıfırdan iş yeri açma veyahut da açılan iş yerinde işçi çalıştırma gibi zorunlulukları bulunmamaktadır. Başvuruda bulunan kişi, kendi mesleğini icra edebilmek amacı ile farklı şirketlerin ve kurumların bünyesinde de çalışabilmektedir. Fakat yapılacak meslek, vize başvurusu sırasında beyan edilen meslek olmalıdır. Vize başvuru süreci boyunca bahsi geçen mesleğin, İngiltere’ye girdikten sonra yapılmaması İngiltere Konsolosluğu tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle ülkeye giriş yapıldığında verilecek olan hizmet başvuru öncesinde net olarak belirlenmelidir. Aksi takdirde bir takım istenmeyen problemler oluşabilmektedir.

İngiltere Ankara Antlaşması Vizesi Ozellikleri

Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı almak isteyen kişiler Ankara Antlaşması vizesi ile bu isteklerini kolaylıkla gerçekleştirebilmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ECAA vasıtası ile İngiltere’de kendi işini kurabileceği gibi, mevcut bir işe de ortak olabilmektedirler. Bu ortaklığın hangi alanda hizmet veren şirket ile yapıldığı büyük bir problem teşkil etmemektedir. Bu nedenle çeşitli alanlarda başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Ankara Antlaşması vizesini alarak İngiltere’ye giden kişiler, İngiltere vatandaşlarının faydalandığı hakların tamamından eksiksiz olarak faydalanabilmektedirler. Sağlık, korunma gibi hakların tamamını kişi vizeyi aldığı zaman elde etmiş olmaktadır. Sadece bununla kalmayıp, İngiltere vatandaşlığı alabilmek için vize alan kişiler vizelerinin onaylanması halinde askerliklerini 37 yaşına kadar erteleyebilmektedirler. Ayrıca istenildiği dönem bedelli askerlik seçeneğinden faydalanmak mümkündür. Bu nedenle İngiltere’ye gidildiğinde askerlik büyük bir problem teşkil etmemektedir.

ECAA vizesi alarak İngiltere’ye yerleşen kişiler, ailelerini de peşinde götürme hakkına sahiptirler. Aile bireylerinin tamamı, başvuru sahibinin belirtmiş olduğu mesleği yapmak zorunda değildirler. Bu nedenle her aile bireyi dilediği alanda çalışabilir ve hizmet verebilir. Konsolosluk tarafından bu hak herhangi bir şekilde engellenmemektedir.

Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı Vize Süreci

Ankara Antlaşması ile vize alan ve İngiltere’ye yerleşen kişilere ilişkin uygulamalar daha sonraki dönemlerde herhangi bir şekilde değiştirilememektedir. İngiltere’ye yerleştikten bir süre sonra oturum hakkı elde eden kişiler ve aileler, daha sonraki süreçte değiştirilen uygulamalardan etkilenmemektedirler. Bu nedenle oturum hakkı alındıktan sonra kişinin, ailenin İngiltere vatandaşlarından herhangi bir farkı kalmamaktadır. Hiç bir koşula bağlı olmaksızın İngiltere vatandaşlığı alınabilmektedir.

Ankara Antlaşması vizesinin alınması ile İngiltere’ye giriş yapacak olan kişiler ilk olarak 1 yıl boyunca beyan ettiği meslekte fiilen çalışmak zorundadır. Devamında da süre 3 sene daha uzatılarak, toplamda 4 sene boyunca beyan edilen iş yapılmaktadır. 4 senin tamamlanmasının ardından kişi sınırsız oturum hakkı alabilmek için başvuru oluşturabilmektedir.

Sınırsız oturum hakkının elde edilmesinin ardından da kişinin beyan ettiği işi yapma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Bu değişiklikten sonra kişi dilediği meslekte çalışabilmektedir. Aynı meslekte çalışmaya devam ederken, ek olarak farklı bir alanda da çalışmak kişinin kendi isteğine bırakılmış durumdadır. İngiltere vatandaşlığı almak için de İngiltere’ye yerleşilmesinin üzerinden 5 senenin geçmesi gerekmektedir. 5 sene geçtikten sonra başvuru yapılabilmektedir. İngiltere vatandaşlığı başvurusu olumlu şekilde sonuçlandığında da kişi İngiliz pasaportu almakta ve İngiltere vatandaşı olmaktadır.

Ankara Antlaşması için Gerekli Olan Evraklar

Ankara Antlaşması ile alınacak olan vize başvurularında bir takım evraklar istenilmektedir. Evrakların tamamı orijinal ve noter onaylı olmalıdır. Türkçe hazırlanan evraklara ek olarak, her belgenin İngilizce tercümesinin de temin edilmesi gerekmektedir. Çeviri yapılmadan, bazı evraklar direkt olarak İngilizce dili ile hazırlanmalıdır. Bu sayede sunulan belgelerin kontrolden geçmesi kolaylaşmakta ve kişi daha sıkıntısız bir süreç ile vize almaya hak kazanmaktadır.

İngiltere Ankara Antlaşması vizesi için başvuracak olan kişi, yapmak istediği iş ile ilgili detaylı bilgi paylaşmalıdır. Yapılacak olan işte kişinin kendi pozisyonu ve yapılacak işin niteliği de ayrıca belirtilmelidir. İş teklifi için iyi niyet mektubu olarak geçen belge, vize başvuru sürecinde kesinlikle temin edilmelidir. Aksi takdirde başvuru eksik belge gerekçesi ile reddedilmektedir.

İş ile ilgili yapılan açıklamalarda, kişi bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında da detaylı bilgiler vermelidir. Gelirin, aile üyelerinin tamamına yetip yetmediği, başvuru sürecinde belirtilmelidir. Verilen bilgilerin tamamının gerçekçi ve tatmin edici olması gerekmektedir. Gerekçelerin gösterilmesi de İngiltere Konsolosluğu tarafından istenilmektedir. Bu nedenle net olmasa da tahmini gelir belgelerinin ibraz edilmesi zorunluluktur.

Kişi, İngiltere’ye yerleştiğinde Ankara Antlaşması İngiltere Vatandaşlığı alabilmek için ilk 4 yıl boyunca aktif olarak kendi mesleğini yapmak zorundadır. Fakat bu mesleğin yapılabilmesi için kişinin yeterli deneyime sahip olması gerekmektedir. Bunun için de konsolosluk tarafından kişinin alanında gerçekleştirdiği mesleğe yatkın olduğu ve yeterli olup olmadığını gösteren belgeler istenmektedir. Mesleki eğitim belgelerinin hem orijinalleri hem de kopyaları birlikte sunulmalıdır. Eksik ve asıl olmayan evraklar sunulması, problem teşkil etmekte ve İngiltere vatandaşlığı başvurusunu olumsuz yönde etkileyerek, vize başvuru sürecini uzatmaktadır.

Ankara Antlaşması ile vize alabilmek için kişinin sunması gereken en önemli belge, banka hesap dökümleridir. Kişi toplamda 4 yıl boyunca işleteceği yerin geçimini sağlayabileceğini ve finanse edebileceği taahhüt etmelidir. Dolayısıyla vize başvurusunda bulunan kişi, yeterli gelire sahip olabileceği konusunda mülakat sürecinde görevlileri ikna etmelidir. Bunun için de kişinin son 3 aya ait banka hesap dökümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Alınan hesap dökümlerinin orijinalleri ve kopyaları aynı anda sunulmalıdır.

Banka Hesap Cüzdanı da konsolosluk tarafından istenebilmektedir. Bu nedenle hesap dökümünün alındığı bankanın İmza Sirküleri ’ne de ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla tüm belgelerin tamamlanması halinde başvuru büyük ölçüde olumlu sonuçlanacaktır.

admin 248
Cevap bırakın